Veel voorkomende klachten

Ieder kind heeft wel eens een keertje een probleem. Gelukkig gaat dat meestal vanzelf weer voorbij. Ouders doen in de regel namelijk precies dat wat nodig is: troosten bij verdriet, meegaan naar de dokter, steunen als het even te moeilijk wordt, enzovoorts.

Maar soms gaat een probleem niet vanzelf over en kan een kind last krijgen van ontwikkelingsproblemen die kind en ouders niet meer kunnen overzien. Zowel kind als ouders kunnen zich in zo’n situatie heel machteloos en eenzaam voelen. Op zo’n moment zoekt u hulp en ondersteuning. In de meeste gevallen biedt de ervaring en de kennis van een kinderpsycholoog uitkomst.

Hier zijn een paar voorbeelden van moeilijkheden die de ontwikkeling van jonge kinderen kunnen belemmeren:

Ik ben altijd boos

Vervelende gevoelens: een kind kan bang zijn om te falen, voelt zich schuldig, schaamt zich, is eenzaam, verdrietig, boos, jaloers of nerveus. Vaak zijn zulke gevoelens het gevolg van ingrijpende gebeurtenissen, zoals de scheiding van de ouders, een ernstige ziekte of het verlies van een dierbaar persoon. Kinderen kunnen dan aanhoudend somber worden of juist overdreven druk, geprikkeld of boos gedrag vertonen.

Ik ben zo ongelukkig

Negatieve gedachten: een kind weet niet goed wat hij/zij wil of kan. Soms heeft het kind het gevoel te falen, bijvoorbeeld omdat het kind denkt dat iedereen hem of haar uitlacht en pest. Het kan ook zijn dat het niet zo goed gaat op school, waardoor een kind zichzelf niet toestaat om blij te zijn. Vrijwel altijd heeft een kind moeite met het uiten van dergelijke gevoelens.

Ik voel me zo verdomd alleen

Sociale en contactproblemen: een kind kan extreem verlegen zijn en moeite hebben om gewone contacten te onderhouden met leeftijdgenoten. Een kind kan dan last krijgen van onzekerheid over de eigen ontwikkeling, juist in relatie tot leeftijdgenoten. De problemen waartoe dit uiteindelijk kan leiden, openbaren zich meestal pas in hevige mate tijdens de puberteit en jongvolwassenheid.

Ik heb zo’n pijn in mijn buik

Psychosomatische klachten die maar niet overgaan: buikpijn, hoofdpijn, eczeem, eetstoornissen, slaapstoornissen of zindelijkheidsproblemen. Allemaal klachten die veelal gepaard gaan met angst voor dokter en tandarts. Dergelijke lichamelijke en psychische klachten zijn vaak nauw met elkaar verbonden. Als een kind geestelijk onder permanente druk staat, is de kans op hoofdpijn groot. Psychische klachten komen ook vaak voor als een kind lichamelijk kwetsbaar is, en andersom.

Ik kan al die dingen niet onthouden

Problemen bij het leren: een kind kan soms z’n aandacht er niet bij houden of vindt het lastig om nieuwe dingen te leren en te onthouden. Ook het bedenken en uitvoeren van een handig plan voor het aanpakken van een taak (kamer opruimen; een werkstuk maken) kan een probleem zijn. Soms is er bovendien sprake van taalproblemen, bijvoorbeeld als het kind niet goed begrijpt wat een ander vertelt, of moeite heeft zelf iets duidelijk te vertellen. Dergelijke hindernissen bij het leren en verwerken van informatie hangen soms samen met andere problemen. Zo kunnen concentratie-problemen wijzen op ADD; bij hyperactiviteit en impulsief gedrag kan er sprake zijn van ADHD.

Ik wil gewoon niks

Een ontwikkelingsstagnatie kan blijken doordat een kind heel erg op zichzelf gericht is en zich niet of nauwelijks kan inleven in een ander. Als er bovendien sprake is van emotionele, sociale en motorische achterstanden, dan kan het gaan om PDD-NOS, een ontwikkelingsstoornis.

Ik ben altijd bang

Problemen met de identiteit openbaren zich meestal in de puberteit en de jongvolwassenheid (adolescentie). Een kind kan dan last krijgen van onzekere gevoelens over zowel de eigen ontwikkeling als over de relatie tot ouders of leeftijdgenoten. Dit kan leiden tot angstklachten en depressiviteit. Dergelijke klachten veroorzaken problemen in de contacten met anderen.

Keuzeproblematiek

Voor de keuzeproblemen van adolescenten hebben wij een speciaal begeleidings-programma. Daarmee worden zij proactief ondersteund bij hun schoolkeuze of studiekeuze. Vervolgens begeleiden wij hen naar een succesvol resultaat.

naar boven