Tarieven

 

Introductie

Met deze informatie willen wij u graag op de hoogte stellen van de tarieven van psychotherapeutische en psychologische hulp bij Ströer Psychotherapie.

Ströer Psychotherapie werkt vanaf 2015 contractvrij. De reden hiervoor is dat wij op deze manier de kwaliteit van de zorg optimaal kunnen blijven bieden. Zouden wij budgetten accepteren die ons door zorgverzekeraars worden opgelegd, dan zouden wij behandelingen halverwege moeten afbreken en/of nieuwe patiënten die dringend hulp nodig hebben moeten weigeren. Daarnaast zouden wij met het afsluiten van contracten worden verplicht tot protocollaire behandelingen die wij niet in het belang van patiënten achten.

Wij hanteren de tarieven conform de Nederlandse Zorgautoriteit.
Bekijk de tarieven op de site:

Generalistische basis GGZ 2019
Specialistische GGZ 2019


Betaling en vergoeding 

Hieronder lichten wij toe hoe de betaling aan Ströer Psychotherapie en de vergoeding door zorgverzekeraars geregeld is.

Afhankelijk van de pakketkeuze van uw verzekering vergoeden de meeste verzekeraars 75% tot 100%. De naturapolis vergoedt voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners zoals Ströer Psychotherapie ca. 75% van de behandelingen.

De restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners volledig.
Alle zorgverzekeraars bieden naturapolissen en restitutiepolissen.

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering.
Dit eigen risico is vanaf 1 januari 2019 vastgesteld op € 385,-.

Mocht u na een intakefase besluiten om de behandeling niet te starten, dan zullen wij u een bedrag van € 198,88- per intakegesprek in rekening brengen.

Niet verzekerde zorg/ zelf betalen

Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. Hier voor geldt het zogenaamde OZP-tarief van € 101,03 per sessie.
Dit OZP-tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).


Noot:

Het type polis dat u heeft afgesloten bepaalt de hoogte van de vergoeding van uw behandeling door uw verzekeraar. Het voldoen van uw factuur aan Ströer Psychotherapie blijft echter uw verantwoordelijkheid.


Start van de behandeling

Voor het starten van een psychotherapeutische behandeling heeft u een geldige verwijzing nodig. Wilt u deze verwijzing bij het eerste gesprek meenemen?

Verhindering

Bij verhindering geldt de volgende afspraak: Er moet één werkdag (tenminste 24 uur, het weekend niet meegerekend) vóór de dag van de afspraak worden afgezegd. Voor niet of te laat afgezegde afspraken ontvangt u een rekening van de therapeut van € 99,-. Het is dus in uw belang om afspraken tijdig af te zeggen. Bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de therapie kan de voortgang van de therapie niet worden gegarandeerd.

De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken worden sinds 2012 niet meer vergoed door de zorgverzekeraar.