Tarieven en voorwaarden

Vergoeding

Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg (kinderen en jeugd tot 18 jaar). Dit betekent dat niet uw zorgverzekeraar de behandeling betaalt, maar de gemeente. Ströer Kinderpraktijk heeft een contract met Haarlem en de omliggende gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, Heemskerk, Velsen, Beverwijk, Haarlemmerliede en Haarlemmermeer.

U hoeft verder geen actie te ondernemen naar uw gemeente, dat regelen wij. U heeft alleen een verwijsbrief nodig.

Verwijzing

Aanmelden kan via uw huisarts, maar ook rechtstreeks bij de therapeut van uw keuze.

Verhindering

Bij verhindering moet één werkdag (tenminste 24 uur, het weekend niet meegerekend) vóór de dag van de afspraak worden afgezegd. Voor niet of te laat afgezegde afspraken krijgt de cliënt een rekening van €99,- toegezonden. Het is dus belangrijk om of afspraken tijdig af te zeggen.

Wijzigingen

Wilt u alle veranderingen aangaande persoonsgegevens, ziektekostenverzekering etc. aan ons doorgeven?