Psychodiagnostisch onderzoek, wat is dat?

Psychologisch onderzoek voor volwassenen

Voor volwassenen bestaat een psychologisch onderzoek uit een persoonlijkheidsvragenlijst, al dan niet aangevuld met schriftelijke tests, plus één of meerdere gesprekken. Tijdens dergelijk onderzoek wordt nagegaan over welke eigenschappen, intelligentie, vaardigheden en kennis iemand beschikt. Een psychologisch onderzoek geeft veel inzicht in het functioneren van mensen. Het is bovendien een sterkte/zwakte analyse waarmee richting kan worden gegeven aan loopbaan- en beroepskeuzes. Psychologisch onderzoek kan eveneens worden ingezet voor mensen die een nieuwe functie krijgen of voor het vaststellen van eventuele arbeidsongeschiktheid.

Psychodiagnostisch onderzoek voor kinderen en adolescenten

Voor kinderen en adolescenten is psychodiagnostisch onderzoek een eerste stap naar inzicht in de problemen waarmee ze kampen. Eerst wordt samen met de ouders het probleem verkend. Daarna volgen met het kind gesprekken en (spel-) observatie, in combinatie met vragenlijsten en intelligentietests. Er wordt indringend gekeken naar zoveel mogelijk relevante aspecten uit het leven van het kind (kindfactoren, ontwikkeling, gezin, school, vrije tijd). Dit alles biedt inzicht in de sociaal-emotionele situatie waarin het kind verkeert en levert een goed beeld van de problemen die het kind in zijn eigen omgeving tegenkomt. De onderzoeksrapportage kan de basis vormen voor ondersteuning of behandeling. Psychodiagnostisch onderzoek wordt ook toegepast om problematiek rond angsten, het zelfbeeld, hoogbegaafdheid, AD(H)D, PDD-NOS en verwante vraagstukken in kaart te brengen.

Ströer Kinderpraktijk