Achtergrondinformatie GGZ

1. Basis GGZ

In de GBGGZ of Basis GGZ wordt een onderscheid gemaakt tussen de korte, middellange en intensieve behandeltrajecten.
Veelal vindt er een intensief behandeltraject plaats, waarvoor u een nota ontvangt van € 1.301,85 (tarief 2018).
U kunt er dus rekening mee houden dat u gemiddeld 75-100% van dit bedrag vergoed krijgt, afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten.

Hieronder staan de tarieven voor de verschillende producten in de Basis GGZ voor 2017:

Producten Maximumtarief Minuten
Kort €    487,26 294
Middel €    830,23 495
Intensief € 1.301,85 750

 

2. Specialistische GGZ

In de Specialistische GGZ of SGGZ  wordt gesproken van een zorgtraject. Hier wordt gewerkt met DBC’s. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie en beschrijft het totale behandeltraject, vanaf het eerste contact tot en met het einde van de behandeling.

De kosten van uw SGGZ-behandeling hangen af van de diagnose die wordt gesteld en van de tijd die door uw behandelaar aan de behandeling wordt besteed. Een DBC duurt maximaal 365 dagen. Mocht uw behandeling langer dan een jaar in beslag nemen dan ontvangt u na dit jaar de eindfactuur over de eerste 365 dagen. Deze eindfactuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Na dit jaar openen wij een vervolg-DBC om uw behandeling te continueren.

Voor informatie over tarieven verwijzen wij u naar de website van de NZa